Bli medlem i HiA

Vill du bli medlem i det glada HiA-gänget kan du förfara på två sätt:

Sätt 1:
Tryck på Kontakt uppe i blå balken och skriv i ärenderutan att du önskar bli medlem. Då skickar vi en ansökningsblankett åt dig per e-post eller snigelpost om du föredrar det och när du fyllt i den och returnerat den bekräftar vi ditt medlemskap med ett litet välkomstpaket.

Sätt 2:
Skicka en e-post direkt till roger@ostmans.net och skriv namn,adress och att du vill bli medlem. Då skickar vi en ansökningsblankett åt dig per e-post eller snigelpost om du föredrar det och när du fyllt i den och returnerat den bekräftar vi ditt medlemskap med ett litet välkomstpaket.

Hela familjen kan bli medlem i HiA. Att vara hörselskadad är något som berör hela familjen, dem som vi lever och bor med i varadagen. Vi är glada när familjen engagerar sig i vår sak! Som förening vill vi gärna ha så många medlemmar som möjligt. Det ger oss bättre möjligheter att arbeta för ett samhälle där hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur och politik.

Vill era familjer vara med i det här arbetet, så betalar man som familj 25 €, oberoende av antalet familjemedlemmar. När du betalar, anteckna då namnen på familjemedlemmarna, som alltså ska vara hemmaboende, med i matlaget.

Medlemsavgifter år 2017:

Enskild medlem 15,00
Familj 25,00
Studerande under 25 år 5,00