MEDLEMSBREV 1 22.1.2014

24.01.2014 kl. 12:53
Hej alla medlemmar!

Välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi ser fram emot många fina givande upplevelser tillsammans med er aktiva medlemmar!
Vid höstmötet som hölls i Jakobstad i november skulle fler ha rymts med.. Vi som var där gladdes åt en fin föreläsning om tinnitus och vikten av god ljudmiljö. Samtidigt valdes en ny styrelse. 12.1 höll vi ett konstituerande möte.
Styrelsen 2014:

Siw Östman, ordförande, Korsholm
Solveig Sandvik-Nyberg, viceordförande, Jakobstad
Eivor Larpes, sekreterare, Korsholm
Roger Östman, kassör, Korsholm
Ann-Catrine Vältti, Vasa
Gudrun Eklöv, Pedersöre
Camilla Mattjus, Pedersöre
Kerstin Snygg, Korsholm
Bo Mellberg, ersättare, Vasa
Anne Sjökvist, ersättare, Mariehamn

Du är alltid välkommen att vända Dig till oss i såväl små som stora frågor.
Våra kontaktuppgifter hittar Du på HiA:s hemsida: http://hia.horsel.fi/start2/   Klicka på ”styrelsen”.

Aktiviteter under våren:

30.1 Äntligen torsdag. Träff för barn och unga med cochleaimplantat.
       Vi träffas i Edsevö, Polaris. Kl.17.30-19.00.
       Anmäl innan 27.1 till siw@ostmans.net

4.2   Bowling på Krutkällarvägen 2. Kl. 18-19  för juniorer  (6-16 år)
                                                    Kl. 19-20  för seniorer
         Anmäl till siw@ostmans.net innan 3.2.

6.3   Föreläsning om Stress. Dan Hasson föreläser i Stjärnhallen i
        Nykarleby kl.18.30. Arr. Nykarelby Arbis. Anmäl dig till Arbis.

19.3  Föreläsning: ” Att leva med hörselnedsättning. Siw Östman
        föreläser i Sursik skola, auditoriet, kl. 19-21. Anmäl innan 5.3 till
        Pedersöre medborgarinstitut.

4-6.4 Studiebesök till Widex i Köpenhamn. Värd för besöket är Dick
         Lundmark från Widex, Finland. Deltagarna betalar själva resa och
         uppehälle.
         Kontakta Siw Östman för mer information om resan.

11.4   Svenska hörselförbundets förbundsmöte i Karleby.

17.5   Vårmöte, Mariehamn.
          Veckoslutet 16-18.5 upplever vi bl a Ålands vitsippshav Kom med!

Håll utkik efter lokala träffar som arrangeras av Anne Sjökvist på Åland, Bodil Selenius i Västra Nyland samt Solveig Sandvik-Nyberg
i Jakobstadsområdet.

Vi kommer att ge ut ett INFOBLAD om Hörsel ur olika perspektiv. Innehållet består av fakta, praktiska råd och tips, berättelser ur Livet. Du kan bidra till innehållet genom att mejla Dina förslag till siw@ostmans.net under februari, tack.
Infobladet kommer att tryckas och postas till alla medlemmar under våren. Det kommer även att finnas tillgängligt i pdf format på HiAs
hemsida.

En veckoslutskurs i tecken som stöd (TSS) ordnar vi i Helsingfors och Vasa förutsatt att SAMS beviljar ansökta medel.

Kom med HiA på Mama Mia 2015. 50 biljetter är reserverade till
lö. 7.3.2015. Platser reserveras i anmälningsordning. Boka din plats preliminärt redan nu. Platsen bekräftas senast 30.9.2014.
Biljettpris: 88 € på raderna 3,4 och 5. Tillkommer kostnad för bussresan och hotellövernattning. 

Medlemsavgiften 2014 är:
15 €   enskild medlem,  25 €   per familj,  5 €  25 år eller yngre.
Som medlem får Du: tidningen Vi Hörs, fyra ggr/år, Infobladet, hörselrådgivning, gemenskap.
Inom kort sänder kassören fakturan till Din mejladress.

HiA har ansökt om medlemskap i Vasanejdens föreningar rf http://www.vaasanseudunyhdistykset.fi/se/ och Datero rf http://www.datero.fi/content.php?lang=s. Nätverket utökas J

VI HÖRS!

Siw & Eivor