Medlemsbrev 2/2019

29.04.2019 kl. 15:13
Klicka på rubriken så framträder texten!

7.3.2019 kl 19 Hörselskadad - hörselvårdad i Jakobstadsregionen på musikcafé After Eight,                  Storgatan 6 i Jakobstad.

Hur är det att vara hörselskadad och bo i Jakobstad med omnejd? Vilken hjälp kan man få? Det senaste året har varit kaotiskt för de hörselskadade i nejden, men hur ser framtiden ut? Representanter från Vasa sjukvårdsdistrikts hörselstation på Malmska sjukhuset, samt representanter för den nya privata hörselstationen Aurix har bjudits in. Vi hoppas kunna reda ut en del oklara situationer. Det ska vara lätt att göra rätt! Hoppas vi kan klargöra de här frågorna på denna gemensamma träff! 

 

13.32019 kl 18.30 Återhämtning i Glaskabinettet vid Folkhälsan huset Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa             Friskvårdspedagog Anna-Lena Blusi föreläser om vikten av återhämtning.

 Anmälan till siw@ostmans.net senast 11.3.2019

 

OBS!

Armstrongsuppträdandet på Ritz är flyttat till hösten.

Bo Mellberg