Auschwitz

08.08.2011 kl. 22:27

I bakgrunden ingangen till Auschwitz I med Arbeit mach frei-skylten. Roger, Siw och Kjell vantar pa guiden.

Var andra dag i Polen fick vi uppleva de bada koncentrationslagren i Auschwitz: Auschwitz I och Auschwitz II Birkenau. Det var mycket patagligt, mycket kanslosamt och tog oerhort mycket energi att ga pa samma stallen dar langt over en miljon manniskor dodades under nagra vansinniga ar pa 40-talet. I museet finns resvaskor och andra tillhorigheter bevarade, bland annat en enorm hog med barnskor och aven om det ar omojligt att forsta vidden av det som hant i de har lagren far man anda en mycket patagligare upplevelse an att se filmer eller lasa bocker om det som hande. Jag var skeptisk till att aka med dit men forstar nu hur viktigt det ar att behalla detta minnesmarke over manniskans grymhet. En tuff dag!

Nedan lyssnar halva vart gang pa var fenomenala guide i Birkenau-lagret.

Anne Sjökvist