Föreningen HiA – hörselskadade i arbetslivet rf grundades i Vasa den 10 juni 2009. Föreningen blev registrerad i Föreningsregistret 1 oktober 2009 och är medlem i Svenska Hörselförbundet rf.

Föreningens syfte är att arbeta för ett samhälle där hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur och politik. Föreningen ska också sprida kunskap om hörselskadade och hörselskador. Föreningen är en mötesplats som erbjuder medlemmarna råd och stöd i hörselfrågor, kunskaper om nya hjälpmedel och stärkt självförtroende.