Historia

Välkommen till HiA:s tidkapsel.

 

Initiativet till grundandet av HiA togs av en grupp aktiva hörselskadade i vasatrakten som upplevde att det behövdes ett komplement till de redan existerande hörselföreningarna. Majoriteten av de traditionella föreningarnas medlemmar var äldre personer, inte längre aktiva i arbetslivet, vilket naturligt nog också präglade föreningarnas aktiviteter och övriga verksamhet.

På grund av detta upplevde arbetsföra hörselskadade ett behov av en ny förening som bevakar just deras intressen och dessutom tar till vara de kunskaper och förmågor som aktiva medlemmar själva kan och vill erbjuda som resurs för föreningens verksamhet.

För att möta dessa behov grundades alltså en ny förening som fick namnet HiA, Hörselskadade i Arbetslivet. Det första konstituerande mötet hölls den 10 juni 2009 på Strampens terrass i Vasa. De som deltog och som bildade den första styrelsen var Siw Östman, ordförande, Eivor Larpes, viceordförande, Marina Engblom, kassör och Anne Sjökvist, sekreterare, samt Bo Mellberg, Jari Niemelä, Kerstin Snygg, Monica Söderlund och Ann-Catrine Vältti, medlemmar.

Ur HiA:s ”programförklaring”: Föreningens hemort är Vasa, men HiA tar emot medlemmar från hela Svenskfinland. Föreningen riktar sig till personer som är i vuxen, aktiv ålder och som har något slag av hörselproblem. Syftet med föreningen är arbeta för ett samhälle där hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur och politik. Föreningen är en mötesplats som erbjuder medlemmarna råd och stöd i hörselfrågor, kunskaper om nya hjälpmedel och stärkt självförtroende. 

HiA blev också medlemsförening i Svenska hörselförbundet och registrerades samma höst. HiA fick därmed lägga ”r.f.” till sitt namn. 

Resten är historia, som man brukar säga.

HiA firade sitt 10-årsjubileum 11–13 oktober 2019 i Vasa i samband med sin femte ”Guldhelg”. Guldhelgen är något av ett varumärke för HiA: en tillställning som riktar sig till aktiva människor i alla åldrar. Den innehåller lekar och rörelseaktiviteter för barn, hörselrelaterade föreläsningar, med utländska eller inhemska sakkunniga, demonstrationer av hjälpmedel, program riktat till specifikt till tonåringar, möjligheter till fri samvaro, underhållning med mera. Stor uppmärksamhet fästs givetvis vid att alla skall kunna ta del av det som sägs och görs, oberoende av graden av hörselnedsättning.

 

På det sättet kan man säga att Guldhelgerna synliggjort de värderingar och principer som föreningen följer också i sina övriga aktiviteter. Bland dessa kan man nämna rådgivningstillfällen med utbildade hörselrådgivare, föreläsningskvällar, caféträffar, resor, teaterbesök och sist men inte minst, fester. HiA har också gett ut en uppskattad infotidning ”Hör Hit”, som hittills utkommit i tre upplagor.

Att HiA och dess aktiviteter behövs och är uppskattade visas inte minst av att medlemsantalet på 10 år passerat 400, och det ökar stadigt fortfarande. 

Hör Hit – Tidning (2021)

 

 

Här kan man läsa den digitala versionen av tidningen genom att trycka på länken nedanför.

Länk

Guldhelg 2020

Kalajoki:

Datum: 25 – 27.10.2020

Eivor Larpes, hörselpedagog från det nationella resurscentret Valteri Skilla, talade sig varm för elever med hörselnedsättning och deras rätt till skolgång på lika villkor. Eivor informerade vad hon genom sitt arbete gör för att stöda barnen, de unga, deras familjer och skolpersonal. Hörselkunskap och hörselmedvetenhet hos personal är en viktig framgångsfaktor i daghem och skolor, liksom att anpassa ljudmiljön och att ha tillgång till många mikrofoner. En viktig verksamhetsform är Stödperioderna, som är tre skoldagar i Helsingfors där elever från olika håll i Svenskfinland träffas för det ovärderliga kamratstödet. Ta kontakt, genom samarbete fås de bästa förutsättningarna för barn och unga med hörselskada, hälsade Eivor avslutningsvis.

Äventyrspark:

Escape Room:

HiA på Powerpark 2020:

Datum: 15.8.2020

Hör Hit – Tidning (2018)

 

 

Här kan man läsa den digitala versionen av tidningen genom att trycka på länken nedanför.

Länk